QUY TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn dành cho nhân viên mới

By Thành Hoàng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

- Chủ động lấy thông tin khách hàng (Thời gian, Người đề nghị, Số điện thoại, Email, Công ty gọi đến, nội dung cần hỗ trợ).

- Nắm vấn đề khách hàng yêu cầu hỗ trợ 

"Đối với nhân viên mới có thể mở thêm phần mềm hỗ trợ quay phim màn hình để tiếp nhận lỗi của khách hàng"

Link tải tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1vxZ_9pHCDVwyHUUf3PDh0lPiOTdKMjoB

Bước 2: Phân tích yêu cầu

Ghi chép lại yêu cầu của khách hàng cần hỗ trợ (Ghi ra giấy)

 Mẫu file ghi chép thông tin hỗ trợ khách hàng có thể tải về tại đây: 

Xin ID và Password đăng nhập vào máy khách hàng của phần mềm Ultraviewer Hoặc Teamviewer QS (đối với các yêu cầu cần hỗ trợ kết nối)

Bước 3: Xử lý hoặc Chuyển yêu cầu:

  • Xử lý yêu cầu và kết thúc công việc

  • Chuyển yêu cầu nhờ hỗ trợ và theo dõi kết quả xử lý công việc

"Lưu ý: Nhân viên được giao xử lý tiếp nhận và chịu trách nhiệm kết quả cho công việc

Bước 4: Báo cáo kết quả công việc:

Lưu thông tin hỗ trợ hỗ trợ khách hàng và cập nhật vào hệ thống https://ungdungquanly.vn

QUAN TRỌNG!!!

"TẤT CẢ CÁC HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU, SỐ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG. TRƯỚC KHI THAO TÁC, NHÂN VIÊN PHẢI THỰC HIỆN SAO LƯU DỮ LIỆU"

 

Spread the word

Chia sẻ: