BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Chúng tôi gửi đến quý khách hàng một số báo giá tham khảo cho các phần mềm của Sao Tiên Phong.

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

STP Accounting Standard

Phần mềm Kế toán bản thương mại dịch vụ
8.600.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị

STP Accounting Professional

Phần mềm Kế toán bản xây dựng - sản xuất
15.800.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Vụ việc - Dự án
 • Giá thành sản xuất
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

STP POS

Phần mềm quản lý bán hàng
6.800.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo tổng hợp

Bạn còn băn khoăn, bạn có thể đăng ký và tải về dùng thử phần mềm trong thời gian 30 ngày

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

STP HR

Phần mềm quản lý Nhân sự - Chấm công - Tính lương
35.000.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Quản lý lương, nâng lương
 • Quản lý quá trình đóng bảo hiểm
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý quá trình điều điều động, luân chuyển
 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình đào tạo
 • Quản lý chấm công theo thời gian
 • Quản lý chấm công theo sản lượng
 • Quản lý bảo hiểm, quỹ
 • Quản lý tính lương
 • Quản lý thu, chi, tạm ứng
 • Hệ thống báo cáo quản lý nhân sự
 • Hệ thống báo cáo quản lý công, chấm công
 • Hệ thống báo báo lương, tính lương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

STP Enterprise

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
80.000.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Vụ việc - Dự án
 • Giá thành sản xuất
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Quản lý nhân sự -Tiền lương
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Gói dịch vụ

Đào tạo trực tuyến phần mềm kế toán Thương mại Dịch vụ (Online)

Giá
(VNĐ)

1,700,000 VNĐ/khóa

Mô tả chi tiết

Nội dung: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán thương mại – dịch vụ của Sao Tiên Phong
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến (online)
Thời gian: Tối đa 02 buổi, mỗi buổi 2 tiếng

Đào tạo trực tuyến phần mềm kế toán Xây dựng – Sản xuất (Online)

2,550,000 VNĐ/khóa (*)

 

Nội dung: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán xây dựng – sản xuất của Sao Tiên Phong
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến (online)
Thời gian: Tối đa 03 buổi, mỗi buổi 2 tiếng

Đào tạo 1 kèm 1 sử dụng phần mềm (online)
Đào tạo theo phần mềm như: Kế toán, Bán hàng, Quản lý quan hệ khách hàng, Nhân sự tiền lương

2,550,000 VNĐ/khóa (*)

 

Nội dung: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm của Sao Tiên Phong theo yêu cầu.
Địa điểm: Đào tạo trực tuyến (online)
Thời gian: Tối đa 03 buổi, mỗi buổi 2 tiếng

Vẽ mẫu in đơn giản
Vẽ mẫu in ngoài những mẫu in mặc định của hệ thống (không xử lý tính toán dữ liệu)

800.000 VNĐ/mẫu in

 

Nội dung: Vẽ mẫu in theo yêu cầu của khách hàng. Mẫu in đơn giản là mẫu in lấy dữ liệu từ phần mềm, không có xử lý lập trình, tính toán trên mẫu in
Thời gian: 01 ngày làm việc

Vẽ mẫu in phức tạp
Vẽ mẫu in ngoài những mẫu in mặc định của hệ thống (có xử lý tính toán dữ liệu)

1.250.000 VNĐ/mẫu in (*)

 

Nội dung: Vẽ mẫu in theo yêu cầu của khách hàng. Mẫu in phức tạp là mẫu in lấy dữ liệu từ phần mềm, có xử lý lập trình, tính toán trên mẫu in
Thời gian: 02 ngày làm việc

Kết nối hóa đơn điện tử
Xử lý dữ liệu, kết nối và xử lý đồng bộ dữ liệu hai chiều từ phần mềm STP lên phần mềm Hóa đơn điện tử (VNPT, EasyInvoice) và ngược lại.

2.000.000 VNĐ/01 phần mềm (*)

Nội dung: Cài đặt, cấu hình kết nối, kiểm thử gửi/nhận dữ liệu giữa phần mềm của STP và phần mềm hóa đơn điện tử, xử lý hóa đơn, xuất hóa đơn demo, xuất hóa đơn chính thức.
Thời gian: 02 ngày làm việc khi đã có đủ dữ liệu từ đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử.

Hỗ trợ cài đặt, cấu hình, sử dụng phần mềm
Hỗ trợ dịch vụ cài đặt, cấu hình các tham số hệ thống, cấu hình sao lưu dữ liệu tự động (hỗ trợ qua teamviewer, ultraviewer).

500.000 VNĐ/01 lần

Nội dung: Hỗ trợ cài đặt phần mềm, cấu hình các tham số dữ liệu sử dụng trong phần mềm, cấu hình tài khoản, cấu hình người dùng, cấu hình sao lưu dữ liệu tự động (qua phần mềm hỗ trợ từ xa Ultraviewer, teamviewer)
Thời gian: 1/2 ngày làm việc khi đã có đủ dữ liệu.

Lưu ý:
(*) : Áp dụng cho các bản phần mềm đóng gói.
Ngoài bản phần mềm vĩnh viễn, quý khách hàng có thể lựa chọn bản phần mềm Kế toán Tài chính theo chi phí trả hàng tháng (STP Accounting Online).