Bạn đang quản lý công việc của mình như thế nào?
Mình nhớ trước đây mình cũng hay để bị động trong công việc, thường đợi nước đến chân rồi mới nhảy, thích việc gì thì làm việc đó. Nhưng kết quả hình như chẳng phải nước đến chân mà toàn nước lên đến cổ thậm chí có lúc là ngập đầu nên có muốn nhảy cũng chẳng còn kịp cho công việc. Và rồi cái suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu "Làm sao để quản lý công việc hàng ngày của mình hiệu quả?" đó là câu hỏi mình thường hay nghĩ, và cũng hay tìm kiếm, sử dụng nhiều công cụ, phần mềm trên Google. Mỗi thứ mình dùng một thời gian rồi cũng hời hợt dần, đó có thể phần lớn do tính kỷ luật hay do mỗi thứ mình sử dụng nó thiếu thiếu cái gì đó, để rồi vẫn cũng loay hoay thời gian dài cho câu trả lời.