TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Bạn có thể tìm hiểu các tính năng chính chúng tôi đã phát triển cho một hệ thống quản lý tổng thể. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn còn những điều thắc mắc về sản phẩm hoặc tính năng của sản phẩm.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ SẢN PHẨM

QUẢN LÝ TIỀN

Phân hệ Quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

MUA HÀNG

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

BÁN HÀNG

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 

HÀNG TỒN KHO

Phân hệ quản lý hàng tồn kho

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 Phân hệ quản lý tài sản cố định 

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Phân hệ quản lý công cụ dụng cụ

NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

Quản lý Nhân sự-chấm công-tính lương

VỤ VIỆC, DỰ ÁN

 Phân hệ quản lý theo vụ việc, dự án

GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Phân hệ quản lý giá thành sản xuất

CRM

Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Phân hệ kế toán tổng hợp

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Phân hệ quản trị hệ thống

BÁO CÁO THUẾ

Phân hệ báo cáo thuế

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phân hệ báo cáo tài chính

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Phân hệ báo cáo quản trị

"khi bạn mô tả nghiệp vụ của bạn một cách rõ ràng, chi tiết chúng tôi sẽ có giải pháp dành cho bạn"
Phạm Văn Trường
Founder - Software Development Manager

trải nghiệm sản phẩm

Bạn có thể đăng ký dùng thử sản phẩm với đầy đủ tính năng