PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

VNPT Invoice​

SAO TIÊN PHONG đã triển khai và tích hợp thành công phần mềm hóa đơn điện tử có mã xác thực VNPT E-Invoice vào phần mềm Kế toán STP Accounting.

Việc tích hợp thành công sẽ giúp khách hàng sử dụng Phần mềm Kế toán của Sao Tiên Phong có thể dễ dàng xác thực Hóa đơn điện tử thông qua Phần mềm Hóa đơn điện tử của VNPT.

Lợi ích của việc sử dụng Hóa đơn điện tử VNPT Invoice:
​http://vnpt-einvoice.vn/hoa-don-dien-tu-vnpt-bid10.html