Nhân sự tiền lương

tính năng

Phân hệ quản lý nhân sự – Tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý được đội ngũ nhân viên cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý chế độ chính sách phúc lợi, BHXH, BHYT, BHNT, thuế thu nhập, chấm công, Tính lương, Hệ thống phân quyền..