PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Phần mềm kế toán Tài chính STP Accounting là sản phẩm phần mềm đóng gói của công ty phần mềm Sao Tiên Phong được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực như: thương mại, dịch vụ, xây dựng và sản xuất

1

PHÂN HỆ TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng quản lý các nghiệp vụ thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện và hàng loạt các tính năng, tiện ích hỗ trợ người sử dụng.

2

PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả quản lý hiệu quả việc thanh toán công nợ phải trả, đảm bảo tận dụng tối đa các điều kiện tín dụng mà nhà cung cấp dành cho doanh nghiệp. Tính năng tra cứu linh hoạt và các báo cáo quản trị chi tiết giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các thông tin về công nợ và ra các quyết định thanh toán hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp

3

PHÂN HỆ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, theo dõi công nợ theo khách hàng hoặc theo hóa đơn…

4

PHÂN HỆ HÀNG TỒN KHO

Phân hệ quản lý hàng tồn kho theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa. Phân hệ này cho phép tính giá tồn kho theo các phương pháp thông dụng và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết liên quan đến nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho.

5

PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phân hệ kế toán tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày tăng, ngày bắt đầu tính khấu hao, ngày thôi khấu hao, ngày giảm…

6

PHÂN HỆ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

7

PHÂN HỆ VỤ VIỆC DỰ ÁN

Phân hệ quản trị theo vụ việc, dự án cung cấp các thông tin mang tính chất phân tích chi phí trong doanh nghiệp. Vụ việc được dùng để khai báo các đối tượng cần tập hợp chi phí để tính toán lãi lỗ.

Phân hệ này được kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích thiên về quản trị hơn là những thông tin đơn thuần của kế toán tài chính

8

PHÂN HỆ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Phân hệ giá thành sản xuất giúp các doanh nghiệp tập hợp chi phí theo các đối tượng và tính ra giá thành sản xuất cho các sản phẩm. Bên cạnh đó hệ thống báo cáo chi tiết, tổng hợp trên phân hệ giá thành cũng góp phần hỗ trợ nhà quản trị có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về tình hình sử dụng chi phí sản xuất tại đơn vị. Từ đó có thể đưa ra những chính sách, chiến lược đối với giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đầu vào tại đơn vị mình.

Nếu bạn vẫn còn đắn đo, bạn có thể liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết