sản phẩm - dịch vụ

Sao Tiên Phong cung cấp một số giải pháp phần mềm đóng gói cho nhu cầu chung của một số doanh nghiệp. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều giải pháp phần mềm, ứng dụng quản lý theo từng ngành, lĩnh vực, từng yêu cầu của khách hàng cụ thể.

Bạn quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhé!

phần mềm kế toán tài chính

Phần mềm kế toán Tài chính STP Accounting là sản phẩm phần mềm đóng gói của công ty phần mềm Sao Tiên Phong được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực như: thương mại, dịch vụ, xây dựng và sản xuất

PHẦN MỀM BÁN HÀNG​

Phần mềm quản lý bán hàng STP POS là sản phẩm phần mềm đóng gói của công ty phần mềm Sao Tiên Phong được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực như: thương mại, dịch vụ. Ngoài ra phần mềm còn được ứng dụng cho các siêu thị, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…

QUẢN LÝ NHÂN SỰ - CHẤM CÔNG - TIỀN LƯƠNG

Quản lý Nhân sự – Tiền lương (STP HRM) là một phần mềm trong giải pháp Quản lý tổng thể doanh nghiệp của Sao Tiên Phong. Với mục tiêu giúp doanh nghiệp quản lý xuyên suốt nhân viên của công ty từ khi được tuyển dụng và xuyên suốt trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Phần mềm cũng là công cụ quản lý tập trung để giúp những nhà quản trị hoạch định chiến lược nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

quản lý tổng thể doanh nghiệp

STP ENTERPRISE là một giải pháp phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản lý tổng thể doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, được Sao Tiên phong xây dựng và phát triển nhằm mục đích cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp một công cụ quản trị tài nguyên đầy đủ và chính xác, giúp cho nhà quản lý khả năng nắm bắt xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị, tổ chức mình từ giai đoạn lập kế hoạch đến thời điểm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh